AVG & privacy door de keten heen

Als leerplichtambtenaar of RMC trajectbegeleider ben je spin in het web in de aanpak van schoolverzuim en thuiszitters in de gemeente of regio. Je hebt daarbij te maken met allerlei partijenin de keten en dat stelt je soms voor uitdagingen, met name met het delen van gegevens met de ketenpartners.

 • Onduidelijkheid welke informatie je mag delen met het sociaal wijkteam of ketenpartner.
 • Verkramping van scholen en ketenpartners om gegevens te delen over jongeren of over de aard van het schoolverzuim.
 • Preventieve aanpak schoolverzuim is niet geregeld met regiogemeenten.
 • Samenwerkingsverbanden vragen gegevens op van thuiszitters en je weet niet welke gegevens je mag delen.

Traject AVG & privacy

Hoe ziet een traject AVG & privacy door de keten heen eruit?

 • Interne workshop AVG en leerplicht RMC
  • Bewustwording en kennisdeling: wat valt onder privacy-gevoelige informatie, wat noteer je en hoe doe je dat?
 • Privacy check en actualisatie
  • Inventarisatie en – indien nodig – actualisatie van overeenkomsten en convenanten. Advies over mogelijkheden gegevensdeling.
 • Quick fix preventief werken
  • Definitie preventief werken vaststellen, met regiogemeenten mogelijkheden inventariseren om gemeenteoverstijgend preventief te werken. Afspraken borgen via besluitvorming Colleges.

Doorlooptijd:

Gemiddelde doorlooptijd van het traject AVG & privacy door de keten heen is 4 tot 6 weken, afhankelijk van de beschikbaarheid van uitvoerings- en beleidsteams.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw gemeente of regio? Of wil je een vrijblijvende offerte ontvangen voor een op jullie situatie toegesneden implementatie? Stuur me een mailtje en ik neem snel contact met je op. Direct bellen (06 15151730) kan natuurlijk ook.

Klantervaring

"Lia laat zich in een paar woorden typeren: daadkrachtig, verbindend, met visie en aandacht bouwen aan een team, oog voor resultaat!"
- Directeur bestuurder bij Ingrado

Over Mr Lia de Beer-van Weereld

Ik werk samen met professionals om een impuls te geven aan het recht op onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en thuiszitters.

Vanuit mijn juridische, bestuurlijke en managementervaring met onderwijs, leerplicht en RMC, begrijp ik het werkveld van mijn klanten.

Voor Ingrado heb ik het kennisdossier AVG leerplicht/RMC opgesteld en onderhouden. Met veel plezier heb ik ook de vragen van de leden beantwoord in de rubriek Vraag en Antwoord en mijn bijdrage geleverd aan het actualiseren van het privacy onderdeel in de Ingrado app. Namens Ingrado heb ik bij de werkgroep van de VO Raad Privacy Passend Onderwijs meegewerkt aan de totstandkoming van de digitale privacy tool en het modelconvenant thuiszitters.

https://www.ingrado.nl/kennisdossiers/avg/

Voor het Studiecentrum voor Publieke Veiligheid (SPV) heb ik de module Impact Privacy-Wetgeving op Leerplicht/RMC ontwikkeld en gegeven. Daarnaast heb ik de actualiteitendag leerplicht/RMC verzorgd. In deze module wordt een veelheid aan (nieuwe) ontwikkelingen besprokendie in dit vakgebied spelen.