Methodische aanpak schoolverzuim

Als leerplichtambtenaar of RMC trajectbegeleider ben je spin in het web in de aanpak van schoolverzuim en thuiszitters in de gemeente of regio. Je hebt daarbij te maken met allerlei partijen in de keten en dat stelt je soms voor uitdagingen. Regels, afspraken en processen lijken duidelijk… maar de praktijk is weerbarstig.

 • Iedereen doet zijn best, maar er zit geen schot in de zaak.
 • Iedereen kijkt naar jou, maar jij voelt je soms handelingsverlegen.
 • De intake hulpverlening duurt vaak te lang of blijft uit.
 • Kinderen zitten te lang thuis zonder passende hulp of onderwijs.

Hoe kom je tot een situatie waarin de MAS lokaal of regionaal geborgd is? En waarin wél een gezamenlijke visie is in de hele keten zodat kinderen en jongeren de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en binnen drie maanden passende zorg hebben of weer onderwijs krijgen?

MAS Implementatie Traject

 Hoe ziet het MAS Implementatie Traject eruit?

 • Interne workshop MAS en visievorming
  • Visie vastleggen, knelpunten
   inventariseren, afstemmen met beleid.
 • Overleg met ketenpartners en scholen
  • De ontwikkelde visie op de MAS delen,
   afstemmen en verbinden, verbeterpunten
   bespreken, gezamenlijke aanpak
   versterken.
 • Interactieve bijeenkomst met alle ketenpartners
  • Concreet aan de slag gaan om de
   gemaakte afspraken over aanpak en visie
   MAS bekrachtigen en versterken.
 • Inzet MAS spel is een optie
  • De deelnemers krijgen door het spel inzicht
   in de stappen en overwegingen die de
   leerplichtambtenaar maakt.
Doorlooptijd:
De gemiddelde doorlooptijd van het MAS Implementatie Traject is 4 tot 6 weken, afhankelijk van beschikbaarheid van teams, ketenpartners en scholen.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw gemeente of regio? Of wil je een vrijblijvende offerte ontvangen voor een op jullie situatie toegesneden implementatie? Stuur me een mailtje en ik neem snel contact met je op. Direct bellen (06 15151730) kan natuurlijk ook.

Anja padberg

Klantervaring

DOETINCHEM LEREN WERKT: DAGVOORZITTER: samenwerken in de keten met de Methodische Aanpak Schoolverzuim, 30 januari 2020.
"Lia heeft als dagvoorzitter en spreker op enthousiaste en professionele wijze invulling gegeven aan de regionale bijeenkomst van Leren Werkt over samenwerking in de keten en de MAS. Tijdens deze bijeenkomst waren naast leerplichtambtenaren veel vertegenwoordigers van scholen en ketenpartners aanwezig. De tips en tops die we tijdens die middag hebben verzameld, helpen ons om afspraken te borgen en de samenwerking in de Achterhoek te optimaliseren."
Anja Padberg
- Teamleider RMC Achterhoek gemeente Doetichem

Over Mr Lia de Beer-van Weereld

Ik werk samen met professionals om een impuls te geven aan het recht op onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en thuiszitters.

Vanuit mijn juridische, onderwijs- en bestuurlijke ervaring begrijp ik het werkveld van mijn klanten. Als manager leerplicht/RMC heb ik geleerd te werken in complexe ambtelijke en bestuurlijke omgevingen en met politiek gevoelige thema’s.

De verschuiving van de Strafrechtelijke Aanpak Schoolverzuim (SAS) naar de Methodische Aanpak Schoolverzuim heeft effect op de dagelijkse praktijk van de leerplichtambtenaar. Dat vraagt om een werkwijze die geborgd moet worden op lokaal of regionaal niveau met scholen en ketenpartners.

Een gedeelde visie en werkwijze MAS ontbreekt vaak, net als de afstemming met de scholen en ketenpartners. Ik begeleid teams leerplicht/RMC om samen met de beleidsafdeling, de scholen en de ketenpartners tot een eenduidige werkwijze te komen.